arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Netwerk Voeding

Hieronder treft u het programma van het netwerk voeding

dinsdag 13 jun

Netwerk Voeding

 

 

09:00

Ontvangst en registratie

Programma onderdeel 1

09:30

ledenvergadering

Agenda volgt

10:15

Thuiszorg trainen patiënt met tpv

Conny de Pee, TTV West Pantein, V&VN afdeling Technische Thuiszorgverpleegkundigen

11:00

Pauze

Programma onderdeel 2

11:30

Thuiszorg trainen patiënt met PRG wissel thuis

Conny de Pee, TTV West Pantein, V&VN afdeling Technische Thuiszorgverpleegkundigen

12:15

Trainen patient met e-learning en model

Judith Beurskens-Meijerink, Verpleegkundig Specialist/ PhD kandidaat Radboudumc

Deze presentatie gaat over hoe ze op de kinderafdeling de training voor ouders gaan opzetten, gebruik makend van e learning en model.

13:00

Lunch

13:45

Satelliet Symposium

13:45-14:15 uur

Klik hier voor het aanbod aan gesponsorde symposia en workshops

Programma onderdeel 3

14:30

Hoe train je een patient verpleegkundige handelingen? Theorie en praktische toepassing in de praktijk d.m.v. workshop.

Marjolein Bron, Trainer VDO Gezondheid, HAN University of Applied Sciences

Hoe train je een patient verpleegkundige handelingen? Theorie en praktische toepassing in de praktijk d.m.v. workshop

Tijdens deze workshop leer je methodisch de stappen te onderbouwen die nodig zijn om een vaardigheid of handeling aan te leren. Om dat te kunnen begrijpen gaan we eerst in op hoe mensen leren. Daarbij maken we gebruik van inzichten uit je eigen ervaringen, als mens en als professional. Aan de hand van praktische voorbeelden uit de eigen prakijk krijg je hier meer inzicht in.

Op basis van de vierstappen-methode van Peyton gaan we daarna in op het aanleren van vaardigheden en handelingen. Wat komt daarbij kijken om succesvol te zijn? Vervolgens besteden we aandacht aan het verfijnen van die theoretische modellen: mooi bedacht, maar de praktijk is soms weerbarstig! Hoe ga je dan om met bijzondere situaties? En hoe zorg je dat het aangeleerde ook beklijft?

Je verlaat de workshop met nieuwe kennis en weet hoe je deze kunt toepassen in je eigen situatie, bij het trainen van vaardigheden en verpleegkundige handelingen bij patiënten of collega’s. Een zakkaartje helpt je om het geleerde vast te houden.

Voeding – Marjolein Bron

Marjolein Bron

Trainer VDO Gezondheid, HAN University of Applied Sciences

15:30

Pauze

Programma onderdeel 4

15:45

Workshops over deskundigheid trainen van een patient

Marjolein Bron, Trainer VDO Gezondheid, HAN University of Applied Sciences

Hoe train je een patient verpleegkundige handelingen? Theorie en praktische toepassing in de praktijk d.m.v. workshop

Tijdens deze workshop leer je methodisch de stappen te onderbouwen die nodig zijn om een vaardigheid of handeling aan te leren. Om dat te kunnen begrijpen gaan we eerst in op hoe mensen leren. Daarbij maken we gebruik van inzichten uit je eigen ervaringen, als mens en als professional. Aan de hand van praktische voorbeelden uit de eigen prakijk krijg je hier meer inzicht in.

Op basis van de vierstappen-methode van Peyton gaan we daarna in op het aanleren van vaardigheden en handelingen. Wat komt daarbij kijken om succesvol te zijn? Vervolgens besteden we aandacht aan het verfijnen van die theoretische modellen: mooi bedacht, maar de praktijk is soms weerbarstig! Hoe ga je dan om met bijzondere situaties? En hoe zorg je dat het aangeleerde ook beklijft?

Je verlaat de workshop met nieuwe kennis en weet hoe je deze kunt toepassen in je eigen situatie, bij het trainen van vaardigheden en verpleegkundige handelingen bij patiënten of collega’s. Een zakkaartje helpt je om het geleerde vast te houden.

Voeding – Marjolein Bron

Marjolein Bron

Trainer VDO Gezondheid, HAN University of Applied Sciences

16:30

Borrel