arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Netwerk verpleegkundig endoscopisten

Hieronder treft u het programma van het netwerk verpleegkundig endoscopisten.

dinsdag 13 jun

Programma Netwerk Verpleegkundig Endoscopisten

09:00

Ontvangst en registratie

Programma onderdeel 1

09:30

Sedatie tijdens een coloscopie the do’s and don’ts

Alet Bloeming, sedatie praktijk specialist, St. Antonius Ziekenhuis

Wat is nu sedatie?

Werking van de verschillende middelen, risicofactoren zowel patiënt- als ingreep gebonden.

Is het risico van de sedatie/procedure het waard?

Prikkel weg = luchtweg weg?

Kritieke momenten bij een coloscopie

Aandachtspunten en handige tips voor in de praktijk.

Alet Bloeming

Sedatie praktijk specialist, St. Antonius Ziekenhuis

10:15

Hoe doe ik nou dat slechtnieuwsgesprek?

Maaike Blijleven, verpleegkundig specialist Psychiatrie, St. Antonius Ziekenhuis en Paul Strubbe, consultatief psychiatrisch verpleegkundige, St. Antonius Ziekenhuis

De methodiek ten aanzien van het voeren van een slechtnieuwsgesprek is duidelijk en ziet er in theorie niet heel ingewikkeld uit, maar in de praktijk blijkt dat het toch niet zo eenvoudig is.

Je hebt te maken met je eigen, in het begin vaak nog beperkte, kennis en ervaring, je kan moeilijk voorspellen hoe de patiënt en diens naaste reageert en vaak spelen de emoties die jezelf ervaart ook nog een rol.  En dan heb je ook nog te maken met allerlei organisatorische aspecten als de hoeveelheid tijd die beschikbaar is, een passende ruimte en de mogelijke collegae met wie je het gesprek samen moet voeren.

In onze presentatie besteden we, naast de methodiek, aandacht aan de mogelijke reacties van de ontvanger en hoe jij daar als verpleegkundige mee om kan gaan.  Hoe houd je het contact gaande, hoe houd of krijg je weer controle over het gesprek? We hopen dat je met enkele tips & tricks meer controle over deze vaardigheid ervaart.

VE – Maaike Blijleven

Maaike Blijleven

Verpleegkundig specialist Psychiatrie, St. Antonius Ziekenhuis en Paul Strubbe, consultatief psychiatrisch verpleegkundige, St. Antonius Ziekenhuis

VE – Paul Strubbe

Paul Strubbe

Consultatief psychiatrisch verpleegkundige, St. Antonius Ziekenhuis

11:00

Pauze

Programma onderdeel 2

11:30

Door de lissen de poliep niet meer zien

Dr. Jurjen Boonstra, MDL-arts, LUMC

12:00

Alles wat je altijd wilde weten over IBD...

Dr. Vincent de Jonge, MDL-arts Albert Schweitzer Ziekenhuis

In Nederland zijn inmiddels ongeveer 120.000 patiënten met IBD (Crohn en colitis ulcerosa). Dit aantal stijgt de laatste jaren steeds door, mogelijk doordat onze leeftijd leidt tot een hoger risico op het ontwikkelen van IBD. Vrijwel dagelijks zien wij op onze endoscopie afdelingen patiënten met IBD. Van een heel milde proctitis, tot een invaliderend fistelende Crohn.

Maar wat houdt deze ziekte nu precies in? Hoe ontstaat het? Wat weten we wel of niet van deze ziekte? Wat kunnen we voor deze mensen betekenen? Bij het stellen van de diagnose ontstaat er veel onzekerheid bij de patiënt, maar ook voor jou, als zorgverlener, kan er onzekerheid zijn over de ziekte gezien de complexiteit.

Tijdens deze presentatie hopen we enige duidelijkheid te scheppen rondom het ontstaan, het verloop en de mogelijkheden om het beloop van deze chronische ziekte gunstig te beïnvloeden. Duidelijk zal worden dat we een heleboel antwoorden nog niet hebben, maar dat juist door hierover open te communiceren het vertrouwen in het team kan vergroten.

VE – Vincent de Jonge

Dr. Vincent de Jonge

MDL-arts Albert Schweitzer Ziekenhuis

12:30

De Darmkanker app, informatie en hulpmiddelen voor de patiënt

Dagmar Verweij, Key account manager, Pierre Fabre

De Darmkanker app biedt patiënten en naasten alle belangrijke informatie en hulpmiddelen die zij nodig hebben om actief deel te nemen aan het ziekteproces.

Het is een houvast voor iedere patiënt, die werd ontwikkeld in samenwerking met patiënten, verpleegkundigen, artsen en de patiëntenverenigingen.

 

Dagmar Verweij

Key account manager, Pierre Fabre

13:00

Lunch

13:45

Satelliet Symposium

13:45-14:15 uur

Klik hier voor het aanbod aan gesponsorde symposia en workshops

Programma onderdeel 3

14:30

VE more than just colonoscopy

Wendy Boom en Miranda Bieren, verpleegkundig endoscopist, Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht en Jolanda Hak, verpleegkundig endoscopist, St Franciscus Ziekenhuis Rotterdam

ACNES, Anterieure Cutaneus Nerve Entrapment Syndrome, is een aandoening waarbij een zenuw genaamd de cutane zenuw bekneld raakt in de buikspieren, wat resulteert in chronische pijn in de buikregio. Typische symptomen zijn een brandend, stekend of tintelend gevoel rond de navel, gevoeligheid en pijn bij het aanraken van de huid, en verergering van de pijn bij activiteiten die de buikspieren belasten, zoals hoesten, niezen of sporten.

De diagnose van ACNES kan lastig zijn vanwege overlappende symptomen met andere aandoeningen. Een lichamelijk onderzoek waarbij gevoelige punten op de buik worden geïdentificeerd, is vaak de eerste stap. Andere oorzaken moeten uitgesloten worden.

De behandeling van ACNES omvat conservatieve maatregelen, zoals pijnmedicatie, fysiotherapie, plaatsen van injecties of behandelingen op de pijnpoli . In sommige gevallen kan een zenuwblokkade verlichting bieden. Bij ernstige gevallen kan een operatie worden overwogen om de beknelling van de zenuw te verhelpen.

VE Wendy Boom

Wendy Boom

Verpleegkundig endoscopist, Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht

VE Miranda Bieren

Miranda Bieren

Verpleegkundig endoscopist, Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht

VE – Jolanda Hak

Jolanda Hak

Verpleegkundig endoscopist, St Franciscus Ziekenhuis Rotterdam

15:00

T1 Colorectaal carcinoom: Van herkenning tot behandeling

Dr. W. de Graaf, MDL arts, Franciscus gasthuis Rotterdam

T1 Colorectaal carcinoom: Van herkenning tot behandeling

In colon en rectum poliepen kan een vroege vorm van coloncarcinoom (T1 CRC) aanwezig zijn. Het herkennen van deze T1 CRC’s is belangrijk, omdat deze vroege vormen van coloncarcinoom alleen met de juiste lokale/endoscopische resectie techniek curatief behandeld kunnen worden. T1 CRC’s kunnen herkend worden door een goede optische beoordeling van de poliep op een aantal eigenschappen (o.a. macroscopie, morfologie, crypt architectuur en microvasculatuur). Het blijkt in de praktijk echter lastig om deze eigenschappen adequaat te herkennen. Daarom is onderwijs over het herkennen van poliep eigenschappen die mogelijk passen bij T1 CRC belangrijk. De afgelopen jaren zijn ook de minimaal invasieve behandelmogelijkheden voor zowel benigne geavanceerde poliepen als T1 CRC uitgebreid. Het stellen van de juiste diagnose en het daaraan koppelen van een passende (endoscopische) therapie is toenemend complex geworden. Een verkeerde diagnose kan leiden tot onjuiste therapieën en daarmee tot onnodige complicaties, operaties, verminderde kwaliteit van leven.

Deze presentatie richt zich op het herkennen van poliep eigenschappen van een mogelijk T1 CRC en op de verschillende behandel opties.

Dr. W. de Graaf

Franciscus gasthuis Rotterdam

15:30

Pauze

Programma onderdeel 4

15:45

Vergadering VE Nederland

Monica vd Berg, Voorzitter V&VN netwerk VE

16:45

Borrel