arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Netwerk Kind

Hieronder treft u het programma van het netwerk Kind.
Let op: het programma van netwerk kind is één dagdeel,
het andere dagdeel kunt  u aansluiten bij de netwerkbijeenkomst
of bij een programma naar keuze van een ander netwerk. 

dinsdag 13 jun

Netwerk kind

Hieronder treft u het (ochtend) programma van het netwerk kind. 

09:00

Ontvangst + registratie

Programma onderdeel 1

09:30

Van angst naar vertrouwen. Procedurele comfortzorg bij kinderen.

Pamela Hurkmans, verpleegkundig specialist kinder-MDL, Amphia Ziekenhuis

Afgelopen jaren is er meer inzicht gekomen in het ontstaan van angst en stress, soms levenslange traumata bij kinderen doordat ze onder dwang een procedure moesten doorstaan.

Zorgverleners willen het liefst pijn en stress bij kinderen tijdens een behandeling voorkomen maar soms lijkt het niet mogelijk om hier voldoende aandacht aan te besteden door tijdsdruk of medisch belang.

In dergelijk situatie wordt dan “doorgepakt” en de behandeling of ingreep wordt geforceerd met drang en/of dwang.  Dit leidt tot vertrouwensverlies en trauma bij kinderen. Tijdens deze presentatie zal ik laten zien hoe we van angst naar vertrouwen kunnen komen bij kinderen.

Kind – Pamela Hurkmans

Pamela Hurkmans

Verpleegkundig specialist kinder-MDL, Amphia Ziekenhuis

10:00

Kinder-MDL maligniteiten

Melissa Ros en Lieke van Walstijn, Prinses Maxima Centrum

10:30

IBD bij kinderen onder de 6 jaar

Prof. Dr. J.C. Escher, kinderarts-MDL, Sophia Kinderziekenhuis

Kind – JC Escher

JC Escher

Kinderarts-MDL, Sophia Kinderziekenhuis

11:00

Pauze

Programma onderdeel 2

11:30

PSC bij kinderen

Dr. Bart Koot, kinderarts-MDL, Amsterdam UMC

Kind – Bart Koot

Dr. Bart Koot

Kinderarts-MDL, Amsterdam UMC

12:15

Sporten bij kinderen met een chronische ziekte

Dr. L.E.M. van den Berg, sportarts, Sophia Kinderziekenhuis

In Nederland groeit 14% van de kinderen op met een chronische ziekte. In aantallen gaat dit om tenminste 500.000 kinderen. Deze kinderen geven aan een verminderde kwaliteit van leven te hebben met name door problemen op het gebied van algemeen gezondheidsfunctioneren en fysiek functioneren. Zij voelen zich om verschillende redenen beperkt in het deelnemen aan sport en het meedoen aan bewegingsactiviteiten. Voor kinderen met inflammatoire darmziekten zouden de gastro-intestinale klachten ervoor kunnen zorgen dat zij het moeilijk vinden buitenhuis of op een locatie zonder directe toegang tot het toilet te sporten. Daarnaast weten we dat een deel van de patiënten bang is dat inspanning hun klachten verergert. Bij kinderen met darmfalen weten we dat vermoeider er voor zorgt dat normale dagelijkse activiteiten als school en sport worden belemmerd.

Ouders van kinderen met een chronische ziekte vinden het vaak eng om hun zieke kind te laten bewegen.

Leren bewegen als kind helpt een kind gezonder en gelukkiger te worden. Sport is daarnaast een belangrijke sociale activiteit.

Tijdens het eerste gedeelte van de presentatie zal ik hoe we fysieke activiteit en eventueel beperkende factoren daarop het gemeten bij kinderen met verschillende chronische ziekten in de EXERCISe studie. In het tweede gedeelte zullen we de resultaten van een op maat gemaakte leefstijlinterventie voor kinderen met inflammatoire darmziekten bespreken en wil ik graag met jullie bespreken hoe dit onderzoek om te zetten naar de dagelijkse praktijk: hoe houden we onze kinderen actief?

Kind – LEM van den Berg

Dr. L.E.M. van den Berg

Sportarts, Sophia Kinderziekenhuis

13:00

Lunch

13:45

Satelliet Symposium

13:45-14:15 uur

Klik hier voor het aanbod aan gesponsorde symposia en workshops

14:30

Netwerkbijeenkomst

16:45

Borrel