arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Netwerk IBD

Hieronder treft u het programma van het netwerk IBD.

donderdag 13 jun

Netwerk IBD

09:00

Ontvangst + registratie

Programma onderdeel 1: IBD Voorkomen van erger

09:30

Mindfulness voor patiënten met IBD: wat is de toegevoegde waarde en plaats binnen de behandeling?

Milou ter Avest en Sabien Bosman, Arts-onderzoekers Mind IBD, Radboudumc

Mindfulness voor patiënten met IBD: wat is de toegevoegde waarde en plaats binnen de behandeling?

Milou ter Avest & Sabien Bosman

IBD gaat gepaard met een hoge psychische last: een kwart van de patiënten heeft depressieve klachten en een derde ervaart klachten van angst. Dit draagt bij aan een lagere kwaliteit van leven. En hoewel er steeds meer aandacht is voor deze klachten, blijven de beschikbare behandelopties beperkt. Mindfulness heeft de laatste jaren steeds meer terrein gewonnen en is al voor verschillende psychische en somatische ziektebeelden effectief gebleken. Ook het bewijs voor de effectiviteit van mindfulness bij IBD is de laatste jaren steeds overtuigender geworden. Aan de hand van de resultaten van het MindIBD onderzoek, een multicenter gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van mindfulness bij patiënten met IBD, zullen we tijdens het eerste gedeelte van de presentatie bespreken wat de mogelijke toegevoegde waarde van mindfulness binnen de behandeling van IBD kan zijn. Echter, ook als er een interventie effectief blijkt, is implementatie van een dergelijke interventie niet vanzelfsprekend. Daarom willen we tijdens het tweede gedeelte van de presentatie een verdieping geven in de haalbaarheid en mogelijke implementatiestrategieën van mindfulness voor patiënten met IBD. De inhoud van dit tweede gedeelte is gebaseerd op interviews met patiënten en een uitgebreid scala aan andere betrokken stakeholders. Hierbij gaan we graag ook met jullie in gesprek over een passende positie van mindfulness in de behandeling van IBD.

IBD – Sabien Bosman en Milou ter Avest

Sabien Bosman en Milou ter Avest

Arts-onderzoekers Mind IBD, Radboudumc

10:15

Infectieziekten en vaccinaties bij IBD

Inge Verhagen- Stolk, verpleegkundige vaccinatie poli Radboud Travel Clinic

11:00

Pauze

Programma onderdeel 2: IBD en leefstijl

11:30

Slaapproblemen bij IBD

Nynke Rauwerda, klinisch psycholoog, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede

Mensen met IBD ervaren vaak slaapproblemen. In deze voordracht wordt uitgelegd hoe slapeloosheid kan ontstaan, welke factoren specifiek bij IBD slaapproblemen kunnen uitlokken en wordt uitgelegd hoe je slapeloosheid kan verminderen.

IBD – Nynke Rauwerda

Nynke Rauwerda

Klinisch psycholoog, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede

12:00

Aandrang bij (IBD) patiënten

Froukje Hoogenboom, chirurg UMCG en Maya Elling, bekkenbodem fysiotherapeut

Aan de hand van de normale anatomie en de normale fysiologie leggen Maya Elling (bekkenfysiotherapeut Pelvicum) en Froukje Hoogenboom (abdominaal chirurg in het UMCG) uit hoe aandrang werkt. Afwijkingen en problemen op dit gebied zullen we uitleggen, maar ook aanknopingspunten op therapeutisch vlak, die verder gaan dan alleen de mucosale afwijkingen.

IBD – Froukje Hoogenboom

Froukje Hoogenboom

Chirurg UMCG

IBD – Maya Elling

Maya Elling

Bekkenbodem fysiotherapeut

12:30

IBD en bewegen

Marcel Groenen, MDL-arts, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

Hoe kan bewegen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven bij IBD patienten?

Kwaliteit van leven bij patienten met IBD is verminderd. Dit wordt veroorzaakt door gastrointestinale klachten zoals buikpijn en diarree, maar ook door extraintestinale klachten. Vermoeidheid is een veel gehoord probleem, ook bij patienten waarbij de IBD in remissie is.

De positieve effecten van bewegen bij IBD en de mogelijke werkingsmechanismen worden tijdens deze presentatie belicht.

IBD – Marcel Groenen

Marcel Groenen

MDL-arts, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

13:00

Lunch

13:45

Satelliet Symposium

13:45-14:15 uur

Klik hier voor het aanbod aan gesponsorde symposia en workshops

Programma onderdeel 3: Wat moet ik met die aandrang?

14:30

Urge klachten in de spreekkamer

Nicole Berkers, verpleegkundig specialist IBD, Amsterdam UMC

15:00

Surveillance richtlijnen, wanneer en waarom een scopie?

Dr Maarten te Groen, AIOS Radboudumc

Mensen met IBD hebben een verhoogd risico op darmkanker. Maar hoe hoog is dit risico nu echt in het tijdperk van biologicals, frequente controles en surveillance coloscopieën? Moeten we alle patiënten met IBD surveillance aanbieden? En wat is kwalitatief hoogstaande surveillance? Deze en meer vragen worden beantwoordt in deze sessie.

IBD – Maarten te Groen

Dr Maarten te Groen

AIOS Radboudumc

15:30

Pauze

Programma onderdeel 4: IBD dieper gelegen

15:45

Afwijkingen in Hematologie

Dr. Lauranne Derikx, MDL arts , Erasmus MC

Afwijkingen in hematologie

Aan de hand van een tweetal casus zullen afwijkingen in het bloedbeeld bij IBD-patiënten worden besproken. De ene casus omvat een patiënt met een anemie, de andere casus een patiënt met een leukopenie. Aan de hand van deze twee casus zullen onderliggende oorzaken, de differentiaal diagnose, diagnostiek en behandeling worden besproken.

IBD – Lauranne Derikx

Lauranne Derikx

MDL arts , Erasmus MC

16:15

Microbiologie voor dummies

Gwenny Fuhler, associate professor gastroenterology en hepatology, Eramsus MC

Microbiologie voor dummies

Ons lichaam is bezaaid met bacteriën. Over het algemeen leven we goed samen met deze bacteriën, sterker nog, we hebben ze zelfs nodig. Maar wanneer er een verstoring plaats vindt in de samenstelling van onze bacteriën (ons microbioom) kan dit grote consequenties hebben voor onze gezondheid. Het grootste aandeel van ons microbioom bevindt zich in het maag-darm kanaal. Het is dan ook niet gek dat met name ziekten van het spijsverteringskanaal worden beïnvloed door bacteriën. In deze presentatie zal ik ingaan op de goede en slechte eigenschappen van ons microbioom, met concrete voorbeelden uit de kliniek.

IBD – Gwenny Fuhler

Gwenny Fuhler

Associate professor gastroenterology en hepatology, Eramsus MC

16:45

Borrel